عنوان مزایدهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1403/011403/01/191403/02/01
آگهی دعوت به مزایده عمومی نوبت سوم شماره 1402/03 - تجدید مزایده1402/07/091402/07/26
آگهی دعوت به مزایده عمومی نوبت دوم شماره 1402/031402/04/121402/04/28
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1402/031402/02/161402/03/03
آگهی مرحله دوم مزایده اموال منقول1401/10/251401/11/04
آگهی دعوت به مزایده عمومی نوبت اول شماره 1401/011401/08/161401/08/30
آگهی دعوت به مزایده فروش یک محموله اوره 46% 1401/06/201401/06/22
آگهی دعوت به مزایده فروش یک محموله اوره 46% 1401/06/061401/06/08
آگهی دعوت به مزایده فروش یک محموله اوره 46% به مقصد بنادر اروپایی1401/05/031401/05/07
آگهی دعوت به مزایده فروش یک محموله دریایی اوره گرانول از محل بندر امام خمینی(ره)1401/04/221401/04/28
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1400/05 (نوبت دوم)1400/11/231400/11/30
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1400/051400/10/281400/11/09
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1400/041400/09/271400/10/25
آگهي دعوت به مزايده عمومي شماره 99/06 (فروش خودرو)1399/10/161399/10/27
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٩/٠٤1399/03/121399/03/20
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٩/٠٣1399/02/301399/03/09
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٩/٠٢1399/02/301399/03/09
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٩/٠١1399/02/301399/03/09
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره 98/041398/03/291398/04/07
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره ٩٨/٠٣1398/03/291398/04/07
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره ٩٨/٠٢1398/03/291398/04/07
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره ٩٨/٠١ - (مزايده محصولات باغ)1398/03/191398/03/26
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره 97/021397/05/171397/05/27
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 97/011397/03/231397/03/30
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره ٩٦/٠٣1396/06/041396/06/04
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش خودرو) شماره ٠٦/٩٥1395/09/281395/10/05
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره ٠٥/٩٥1395/09/021395/09/09
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره ٠٤-٩٥1395/06/061395/06/13
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش خودرو) شماره ٠٣/٩٥1395/06/061395/06/13
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره ٠٢/٩٥1395/06/061395/06/13
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره 94/061394/12/021394/01/27
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره 03-941394/05/181394/05/25
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/05-941394/05/031394/05/06
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/04-941394/03/161394/03/23
تجديد آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره 94/021394/03/101394/03/17
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/03-941394/03/051394/03/08
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/02-941394/02/211394/02/28
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/01-941394/01/201394/01/26
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش اقلام ضايعاتي و كالاهاي مازاد) شماره 94/021394/01/271394/02/03
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره 01-941394/01/271394/02/03
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره 08-931393/12/041393/12/10
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/06-931393/11/211393/11/24
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/05-931393/09/121393/09/15
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره 05-931393/07/201393/07/27
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/04-931393/07/151393/07/21
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول ضایعاتی)شماره 04-931393/05/191393/05/27
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/03-931393/04/141393/04/18
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 93/031393/03/111393/03/18
آگهي دعوت به مزايده عمومي شماره 93/021393/02/281393/03/04
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 93/011393/01/161393/01/23
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/02-931393/01/061393/01/11
آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 14/01-931393/01/061393/01/11
آگهی دعوت به مزایده شماره 92/031392/11/141392/11/17
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 92/021392/11/081392/11/15
مزايده عمومي فروش %5 +/- 30،000 تن اوره گرانول شماره 13/06-921392/09/181392/09/20
مزايده عمومي فروش دومرحله ای %10 +/- 30،000 تن اوره گرانول شماره 05 & 13/04-921392/08/151392/08/21
مزايده عمومي فروش %10 +/- 30،000 تن اوره گرانول شماره 13/03-921392/07/221392/07/28
آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 92/011392/06/241392/06/31
مزايده عمومي فروش اوره گرانول1392/05/051392/05/07
مزايده عمومي فروش اوره گرانول1391/12/271392/01/06
آگهي دعوت به مزايده شماره 2/911391/10/211391/11/2
آگهی دعوت به مزایده شماره ١/٩١1391/07/061391/07/15