اهداف

- گام نهادن در مسیر اقتصاد دانش بنیان

- برقراری ارتباط موثر و کارآمد با دانشگاه

- تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده و یاددهنده

- توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در سطح سازمان

- ایجاد بستری مناسب برای پیاده سازی ایده های نو

- توانمند سازی و توسعه خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان

- بهره گیری از توانمندی های شرکت های دانش بنیان در حوزه پتروشیمی

- شناسایي نیازهای توسعه و فناوری در سازمان به منظور برطرف ساختن آن ها

- حرکت به سمت خودکفایی و کاهش وابستگي به محصولات و فناوری های خارجي

- ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی فناوری به شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت پتروشیمي

- بسط و گسترش ارتباطات و همکاری‏‌های داخلی و بین‌‏المللی در جهت توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی

- ارتباط و تعامل با بدنه‌ی تخصصی صنعت پتروشیمی در كشور و تبديل شدن به مرجعی جهت رفع نیازهای فناورانه‌ی صنعت

- ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای دانش بنیان و کمک به این واحدها جهت تولید و توسعه محصولات و خدمات