فرم رضایت سنجی و دریافت نظرات و شکایات مشتريان

مشتري گرامی:
با تشکر از شما به جهت خرید محصولات این شرکت، خواهشمند است ما را از نظریات خود درباره محصول و خدمات ارائه شده مطلع فرمائید. این اطمینان را می دهیم که نظرات شما براي ما بسیار اهمیت داشته و از آنها در برنامه هاي حال و آینده خود استفاده خواهیم نمود.
* توجه: در صورت استفاده از تلفن همراه، لطفا گوشی خود را به صورت افقی نگه دارید.
نام شرکت/شخص خریدار: *
شرح و مقدار سفارش: *

ردیف

موضوع

وضعیت

1 قیمت محصولات این شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
2 عملکرد واحد فروش در مقایسه با شرکتهاي مشابه را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
3 میزان رضایت شما از انعطاف پذیري شرکت در خصوص زمان و نحوه تحویل محصول چقدر است؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
4 میزان رضایت شما از سرعت انجام کار در دفاتر فروش چقدر است؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
5 درصورت نیاز به ارتباط با مسئولین فروش, میزان دسترسی شما به آنها چگونه است؟
عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
6 میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات از سوي شرکت چقدر است؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
7 میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار مسئولین و کارکنان واحد فروش چقدر است؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
8 آیا به دیگران خرید از محصولات پتروشیمی کرمانشاه را توصیه می کنید؟ بلی خیر
9 آیا انعطاف پذیري واحد فروش در ارائه خدمات بسته بندي و دریافت محصول انتظارات شما را برآوده می کند؟ بلی خیر
10 آیا نیازهاي شما در مورد چاپ روي کیسه و سایر درخواست هاي مشابه برآورده می شود؟ بلی خیر
توضیحات/ نظرات/ پیشنهادات/ شکایات (و یا هرگونه نقد عملکرد این شرکت):


لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*