چشم انداز

§        ايجاد يک مرکز تحقيقاتی پويا، پيشرو و نو‌آور در حوزه پتروشیمی و انجام تحقیقات کاربردی در جهت حفظ، تداوم تولید و عبور از موانع احتمالی

§        سرآمد و تحول آفرین در پژوهش‌های کاربردی و نوآوری و شتابدهی و ایجاد اکوسیستم کار‌آفرینی در حوزه صنعت پتروشیمی

§        مرکزی برای تقویت اثربخشی کارآفرینی فناورانه و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و محیطی برای نخبگان علمی و صنعتی جهت انجام پژوه های کاربردی و توسعه فعالیت های نو‌آورانه و فناورانه در راستای نیازهای سازمان

§        مرکزی برنامه محور، دارای نظام تحقیقاتی و نو‌آور در راستای توسعه پایدار صنعت دانش بنیان برای رفع نیازها و مشکلات سازمان

§        مشارکت در تولید جهانی علم و دانش با چاپ مقالات در نشریات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور

§        مرکز تحقیقات و شتابدهنده دانش‌بنیان و پیشرو در پژوهش و نوآوری‌های حوزه صنعت پتروشیمی  

§        مطرح شدن به عنوان یکی از برترین مراکز پژوهش و نو‌آوری که در حوزه صنعت پتروشیمی به امر پژوهش، توسعه وآموزش اشتغال دارد

§        تقویت و توسعه بحث خودکفایی و تلاش برای کاهش وابستگی به خارج و ارائه خدمات مرتبط با بومی سازی به سایر صنایع