عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 1402/03
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :باختر
  تاريخ انتشار :1402/02/16
  آخرين مهلت :1402/03/03
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد مطابق لیست زیر مقادیری اقلام مازاد و همچنین اقلام ضایعاتی که مستعمل و غیر قابل استفاده می باشند را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت در مزايده، بازدید از اقلام و دریافت برگ ارائه پیشنهاد قیمت با شماره 08331272171 تماس حاصل نمایند و پس از هماهنگی های لازم با اداره عملیات انبارها از تاریخ 1402/02/17 لغایت 1402/02/24 جهت بازدید به محل این مجتمع واقع در کرمانشاه، کیلومتر 4 جاده هرسین، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، اداره عملیات انبارها، مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پاکات پیشنهاد قیمت به امور حقوقی و پیمانها 1402/03/03 می باشد . 1) سپرده شرکت در مزایده1،250،000،000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 4977112506 بانک ملت شعبه مرکزی به نام پتروشیمی کرمانشاه واریز گردد. 2) دستگاه مزايده گذار در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار است. 3) شرکت کنندگان مکلف به ارائه پیشنهاد قیمت برای تمام اقلام می باشند. 4) برنامه ریزی حمل و اولویت بندی خروج کالا از سوی دستگاه مزايده گذار اعلام می گردد. 5) دستگاه مزایده گذار در صورت نیاز مجاز است از لیست اقلام، مواردی را حذف نماید. 6) میزان تقریبی اقلام منوط به برآورد شخصی شرکت کنندگان در مزایده می باشد؛ برآورد موضوع مزایده صرفاً برآورد اولیه و احتمالی بوده و شرکت کنندگان در مزایده می بایست شخصاً نسبت به بازدید از محل و برآورد شخصی موضوع مزایده اقدام و سپس پیشنهاد ارائه نمایند؛ مقادیر اعلام شده در مزایده هیچگونه الزام یا تعهدی از حیث مقدار موضوع مزایده برای این شرکت در پی نخواهد داشت و مسئولیت دقت در برآورد بر عهده شرکت کننده در مزایده می باشد . 7) برنده مزایده ملزم به بارگیری کل اقلام مذکور در آگهی می باشد. 8) هزینه چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

<< بازگشت به ليست مناقصات