اطلاعات تماس مجتمع:

 پیش شماره : 0833127

 اپراتور : 083131272000      

  فکس سرور: 4-08331272491

  پست الکترونیک: info@kpic.ir

  آدرس:کرمانشاه-کیلومتر 4 جاده هرسین-پل چهر-کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی

                                       کد پستی:6715664551      صندوق پستی:1354-67155

دفتر مدیر عامل:

شماره داخلی:2211

 داخلی فکس سرور:101

دفتر مدیر مجتمع

شماره داخلی:2201

 داخلی فکس سرور:102

روابط عمومی

شماره داخلی:9-2277

 داخلی فکس سرور:103

  پست الکترونیک: info@kpic.ir

دفتر مدیر بازرگانی

شماره داخلی:2160

 داخلی فکس سرور:401

  پست الکترونیک: Commercial@kpic.ir

دفتر بازرگانی-فروش

شماره داخلی:2149-2195

 داخلی فکس سرور:401

  پست الکترونیک:Sales@kpic.ir

دفتر بازرگانی-تدارکات کالا

شماره داخلی:2271

 داخلی فکس سرور:405

  پست الکترونیک:Procurement@kpic.ir

دفتر بازرگانی-منابع و تحقیقات بازرگانی

شماره داخلی:2167-2154

  پست الکترونیک:sourcing@kpic.ir

امور سهام

شماره داخلی:2280

 داخلی فکس سرور:502

  پست الکترونیک:Stock@kpic.ir

مرکز پژوهش و نوآوری

شماره داخلی:2612

  پست الکترونیک:RIC@kpic.ir

دبیرخانه

شماره داخلی:2237

 داخلی فکس سرور:100 

اطلاعات تماس دفتر تهران:

 اپراتور : 4-02188211221       

  فکس سرور: 02188059157

 آدرس:تهران-خیابان ملاصدرا-ابتدای شیخ بهایی شمالی-خیابان سلمان-پلاک 14

                                       کد پستی:1991713441

دفتر مدیرعامل

شماره داخلی:02188211225

 داخلی فکس سرور: 4411

دفتر مدیر بازرگانی

شماره داخلی:02188213414

 داخلی فکس سرور: 4210

دفتر امور حقوقی و پیمانها

شماره داخلی: 02188213415

 داخلی فکس سرور: 4331

امور سهام

شماره داخلی: 4-02188211221

 

 داخلی فکس سرور: 4313

دبیرخانه

شماره داخلی: 4-02188211221

 داخلی فکس سرور: 4110