سیستم های مدیریتی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل استانداردهای : ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 9001-ISO/TS 29001-HSE-MS از شرکت AGS و گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025 از شرکت  TURKAK شده است.

 

ISO/IEC 17025 HSE-MS OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001 ISO/TS 29001