آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نماینده قانونی آنها دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که ساعت 30 /8 صبح روز دوشنبه10/3/89 در محل مجتمع واقع در...
 ١٣:١٣ - سه شنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9