پايان پذيره نويسي
مهلت استفاده از حق تقدم تا پايان وقت اداري 1394/06/29 مي باشد؛
 ٠٨:٤٩ - چهارشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه مهم شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه ( سهامي عام )
ثبت شده به شماره 4446 و شناسه ملي 10660049146
 ١٠:٣٥ - چهارشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٤٥ - چهارشنبه ٣١ تير ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی پرداخت سود سهام
آگهی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه(سهامي عام)
 ١٦:٥٣ - دوشنبه ١ تير ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه (سهامي عام) به شماره ثبت 4446 و شناسه ملي 010660049146
 ١٦:٤١ - دوشنبه ١ تير ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه (سهامي عام) به شماره ثبت 4446 و شناسه ملي 010660049146
 ١٥:٥١ - دوشنبه ١ تير ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>