عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده شماره 92/03
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1392/11/14
  آخرين مهلت :1392/11/17
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد مطابق لیست زیر مقادیری محصول اوره ضایعاتی (درجه 1 و درجه 2)موجود در مجتمع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت درمزايده ، بازدید از اقلام و دریافت برگ ارائه پیشنهاد به مدت سه روز از تاریخ انتشار آگهی در ساعت 15 لغایت 17 به محل این مجتمع واقع درکرمانشاه ، کیلومتر 4 جاده هرسین، پل چهر، کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی واحد تدارکات کالا مراجعه و یا در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08323272157 تماس حاصل نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات