عنوان مزایده :مزايده عمومي فروش %10 +/- 30،000 تن اوره گرانول شماره 13/03-92
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1392/07/22
  آخرين مهلت :1392/07/28
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :اين شركت در نظر دارد مقداري كود اوره گرانول را با مشخصات و شرايط ذيل از طريق مزايده و بصورت FOBبندر امام خمینی بفروش برساند. لذا خواهشمند است در صورت تمايل، پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز يكشنبه تاريخ 92/07/28، به آدرس های ايميل ذیل ارسال فرمایید: ahmadreza.ashtari@gmail.com وmousavi.skm@gmail.com *****(به تصویر ذیل رجوع شود)*****تبصره 1: مدت زمان جهت واريز مبلغ 20% پیش پرداخت (پس از دريافت پيش فاكتور توسط خريدار) فقط 3 روز مي باشد و در صورت عدم واريز، مزايده به پیشنهاد دهنده ديگر واگذار مي گردد. تبصره 2: 80% مابقي نيز مي بايست قبل از تکمیل شدن بارگیری دركشتي به حساب فروشنده واريز گردد. در غير اين صورت، کشتی آزاد نخواهد شد. تبصره 3: مبالغ فوق الذكر می بایست به حساب ارزی فروشنده در بانک های خارجی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز گردد. تبصره 4: شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي ارائه شده و یا ابطال نتیجه مزایده در صورت نیاز، مختار است.

<< بازگشت به ليست مناقصات