عنوان مزایده :آگهي دعوت به مزايده عمومي شماره 99/06 (فروش خودرو)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :باختر
  تاريخ انتشار :1399/10/16
  آخرين مهلت :1399/10/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت پیکان و یک دستگاه خودروی پژو 405 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت در مزايده، بازدید از خودروها و دریافت برگه ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 1399/10/20 پس از هماهنگی با کمیته مازاد به شماره تماس 08331272171 و آدرس: کرمانشاه، کیلومتر 4 جاده هرسین، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی مراجعه نمایند؛ ارائه اسناد مزایده و تحویل پاکات پیشنهاد قیمت در واحد امور حقوقی و پیمان ها به شماره 08331272184 بعمل خواهد آمد. آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت 1399/10/27 می باشد. شرح اقلام و تعداد: 1- وانت پیکان مدل 1387 با کارکرد 146/425 یک دستگاه ؛ 2- پژو 405 مدل 1389 با کارکرد 440/525 یک دستگاه ؛ سپرده شرکت در مزایده: 200,000,000 ریال واریز وجه جهت سپرده شرکت در مزایده؛ شرایط مزایده: 1- مزايده گذار در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار مي باشد. 2- جهت شرکت در مزایده لازم است شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 200,000,000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 1439071500 بانک ملت به نام پتروشیمی کرمانشاه واریز نمایند. 3- در صورتیکه در انتقال سند خودروها مشکلی ایجاد شود، صرفاً وجوه دریافتی از برنده مسترد خواهد شد . 4- درصورت عدم انجام موضوع مزایده ظرف مهلت مقرر، تضامین برنده ضبط خواهد شد. روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

<< بازگشت به ليست مناقصات