عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده عمومی شماره 97/01
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :باختر
  تاريخ انتشار :1397/03/23
  آخرين مهلت :1397/03/30
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد محصولات باغ میوه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت درمزايده ، بازدید از باغ و دریافت برگ ارائه پیشنهاد قیمت به مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه با شماره 08331272186 تماس حاصل نمایند وجهت بازدید پس از هماهنگی با اداره عملیات انبارها به آدرس کرمانشاه ، کیلومتر 4 جاده هرسین ، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی مراجعه نمایند. شرایط مزایده: ..... 1- دستگاه مزايده گذار در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار مي باشد. ...... 2- قیمت پایه یک میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد. ...... 3- جهت شرکت در مزایده لازم است شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 50،000،000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 1439071500 بانک ملت بنام پتروشیمی کرمانشاه واریز نمایند. ...... 4- کل سطح باغ جهت مزایده حدوداً 50 هکتار می باشد. ...... 5- تعداد درختان به طور تقریبی شامل: -درخت گردو 1900 اصله،درخت بادام4500اصله، اصله،زردآلو 400 اصله،سیب1700 اصله ، انگور تقریبا نیم هکتار ...... 6- میزان تقریبی محصول به تفکیک شامل: -گردو 9،000 عدد،بادام 10،000کیلوگرم، ،زرد آلو8،000 کیلوگرم،سیب 12،000 کیلوگرم انگور (انواع ارقام بصورت درهم )4000 کیلوگرم ...... 8- کلیه عملیات حمل و نقل ،چیدن میوه و بارگیری به عهده برنده مزایده می باشد. ...... 9-تهیه و تجهیز کلیه وسایل جهت چیدمان میوه ها و تهیه سبد میوه بر عهده برنده مزایده می باشد. ...... 10-مسئولیت کلیه حوادث جانی و مالی،بیمه و حقوق و مزایای کارگران بر عهده برنده مزایده می باشد. ...... 11-تهیه غذای کارگران برعهده برنده مزایده می باشد. ...... 12- استفاده از کارگران خانم در این مزایده ممنوع می باشد. ................. روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

<< بازگشت به ليست مناقصات