اطلاعات تماس مجتمع:

پيش شماره مجتمع: 0833127

تماس با اپراتور: 08331272000

پست الكترونيك: info@kpic.ir

فكس سرور: 4-08331272491

ردیف قسمت تلفن شماره داخلی فکس سرور
پست الکترونیک
1 دفتر مديرعامل
2211 101  
2 دفتر مدیر مجتمع 2201 102   
3 روابط عمومي
2277-9 103 info@kpic.ir
4 دفتر مدیر امور بازرگانی 2160 401 commercial@kpic.ir
5 دفتر امور بازرگانی-فروش 2149-2195 401 sales@kpic.ir
6 دفتر امور بازرگانی-تدارکات کالا 2271 405 procurement@kpic.ir
7 امور سهام 2280 502   stock@kpic.ir 
8 دبیرخانه 2237 100

آدرس:

کرمانشاه - کیلومتر 4 جاده هرسین - پل چهر - کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی

کدپستی: 6715664551                                 صندوق پستی: 1354-67155


اطلاعات تماس دفتر تهران:

تماس با اپراتور: 4-02188211221 فكس سرور: 02188059157

ردیف قسمت تلفن شماره داخلی فکس سرور
1 دفتر مديرعامل 02188211225 4411
2 دفتر مدیر امور بازرگانی 02188213414 4210
3 دفتر مدیر امورپیمان ها وحقوقی 02188213415 4331
4 امور سهام 02188211221-4 4313
5 دبیرخانه 02188211221-4 4110

آدرس:

تهران - خیابان ملاصدرا - ابتدای شیخ بهایی شمالی - خیابان سلمان - پلاک 14

کدپستی: 1991713441

امتیازدهی